Λάρισα - Ηρακλής: 2-2(HL)

Λάρισα - Ηρακλής: 2-2(HL)

 Τα στιγμιότυπα από το Λάρισα - Ηρακλής.